Sydsverige

Det är alltid en favoritresa att åka ned till södra Sverige över sommaren men det kontinentala varma klimatet, de vackra städerna och den härliga historien. Redan när jag var ung hörde jag alltid om Skåne, Halland och Blekinge som skilde sig så mycket från resten av Sverige.

Detta resulterade i flera resor under mitt liv till de olika städerna och regionerna i Södra Sverige. I detta blogginlägg tänkte jag skriva om dessa regioner med fokus på Skåne, Blekinge och Halland, men mindre om Malmö, då jag redan har skrivit ett tidigare inlägg om. Om du är intresserad av att läsa denna artikel kan du klicka vidare här.

Vad räknas som Sydsverige?

Sydsverige är som de låter ligger i de sydligaste delarna av Sverige. Men de regioner som ingår i området varierar, vilket gör det ibland lite förvirrande. Ännu mer förvirrande blir det när man använder begreppet “Södra Sverige” som i allmänhet är ett mycket vidare område. Exempelvis hela Götaland anses ligga inom Södra Sverige, men detta gäller inte för Sydsverige.

De finns dock landskap som alltid räknas ingå i regionen Sydsverige och dessa är Skåne och Blekinge. I allmänhet när man talar om regionen räknar man även in södra Halland och södra Småland. Intressant kuriosa är att det “Sydsvenska höglandet”  ligger i norra Småland, vilket ironiskt nog inte räknas in i Sydsverige.

Skåne

Skåne län är det sydligaste länet i Sverige med nästan 330 000 invånare, vilket regionen till landets tredje folkrikaste. Tidigare var länet mindre, men vid en sammanslagning år 1997 omfattar nu även Skåne Kristianstads län och Malmöhus län.

hela länet finner man också 33 kommuner, med residensstaden Malmö. Namnet Skåne tror man härstamma från fornisländska där området kallades “Skàney”, vilket betydde intressant nog “farlig” och “ö”. Ursprungligen tror man att namnet bars av Flastersbohalvön, där många skepp gick i grund på grund av rev och farliga klippor. Detta vattenled kallas också “Skanör”, vilket är väldigt närliggande “Skåne”. Skåne kallas också ibland för Skåneland, eller Skånelandskapen, vilket är mer en kulturhistorisk region.

Skånes näringsliv

Skåne är Sveriges största jordbrukslän, med den viktigaste och högsta jordbruksproduktionen för nästan alla odlade grödor. Detta har också gjort området till den viktigaste livsmedelsindustrin, med olika former av mjölk- och köttindustrin. Ungefär en tredjedel av länet utgörs av skogsmark, vilket också gynnar industrierna. På grund av att länet är under sådan tillväxt så har också byggnadsindustrin brett ut sig och flera byggnadsföretag har vuxit till sig i regionen för att sköta behovet av husbyggnationer.

Malmö

Malmö, den tredje största staden i Sverige och residensstad i Skåne med upp till 300 000 invånare, är ett utmärkt reseval för den som vill se en klimatsmart stad som är på väg mot uppgång.

Malmö sägs vara Sveriges mest kulturpåverkade landskap, där människans urkalkning har format området. I Malmös tidiga historia var området känt för de långa strandängarna som blev perfekta betesmarker för djur, vilket idag är nästintill helt borta. Kusten vid Malmö har också förändrats med alla kalkbrott som utbruttits under senaste århundranden, vilket har gett stadens omgivning en vacker vit aura.

För den intresserade kan läsa vidare här om en artikel som bara handlar om Malmö.

Blekinge “Sveriges trädgård”

Blekinge län, i sydöstra delen av Sydsverige är landskapet som omfattar hela blekinge till vänster om Skåne. Blekinge är till ytan det minsta landskapet i Sverige, med knappt 160 000 invånare.

Ortnamnet Blekinge härstammar så tidigt som 800-talet och har använts sen dess för att namnge regionen. Likt andra län i södra Sverige tillhörde Blekinge under lång tid det danska riket. Det var även ett så kallat gränsland och fram till 1658 tillhörde det Danmark. I och med freden vid Roskilde blev området permanent svenskt. Ortnamnet Blekinge härstammar som tidigt från 800-talet.

Karlskrona

Karlskrona är residensstaden i Blekinge län, som är en gammal örlog och militärstad. Staden började byggas vid 1680-talet och många av husen är byggda därför i barockstil. Anledningen till att staden grundades var för att svenska flottan skulle ha en huvudbas och byggandet av staden var därför väldigt intensiv. Det bor ungefär 36 000 i standen, där majoriteten jobbar inom flottan. Ortnamnet härstammar från “Carls crona” efter Karl XI, som var kung under perioden.

Blekinges näringsliv

Blekinges näringsliv kom att förändras starkt med industrialismen när det skedde en folkökning från 60 000 till 150 000 invånare. Men området var länge fattig, och till det mesta var landskapet småbrukare och fiskare.

Än idag har Blekinge län mycket problem med sysselsättning för sina invånare och kända för svår arbetslöshet. Orsakerna härstammar från industristrukturen som aldrig ordentligt utvecklats. Det mest lönsamma industrin för företag är byggföretag, då det sker mycket husbyggnation i regionen.

Halland

Halland är en region i södra Sverige, med 320 000 invånare, som gränsar till Skåne, Småland och Västergötland. Halland län bildades i början av 1700-talet, men omtalades redan under 500talet av historieskrivare. Regionen var känd sen tidigt, vilket vi kan se från ortnamnet Halland. Landskapets namn härstammar från “Hovs hallar” och som betydde ungefär “landet på andra sidan hallarna”. De som bodde där ursprungligen kallade sig för Halliner.

Under medeltiden och framåt räknades Halland länge som ett av Skånelandskapen, tillsammans med Skåne och Blekinge. Likt de andra var Halland ett väldigt krigsdrabbat område mellan danska och svenska trupper, vilket ledde till att regionen länge var fattig och svårt att bygga upp. Under 1600-talet i och med att Halland blev permanet svenskt lyckades äntligen området att bli utvecklat.

Framförallt jordbruksindustrin växte fram och blev en av landets främsta under 1800-talet. Under 1900-talet och framåt har Hallands län haft under lång tid en gynnsam näringslivsutveckling. Tillväxten var framförallt stor under 1970-talet, vilket ledde till att byggindustrin tog fart ordentligt i regionen. Därav finns det mycket nyproduktion och andra husbyggnationer i arkitekturen. Tillverkningsindustrin är också gynnsam i länet med nästan 24% som arbetar inom förvärv. Det finns speciellt inslag av små och medelstora företag – som många byggföretag, elföretag och snickerier.