När jag besökte Småland

Vid 2014 var jag i Småland för att besöka ett par vänner från Växjö och Jönköping. Under resan la jag märke till hur vackert naturen är i Småland, med det sydsvenska höglandet i söder och dalarna i norr. Det är också väldigt rekommenderat att åka dit under sommaren, då Smålands klimat har en viss kontinental prägel än norra delarna av landet. Därför kände jag mig så tvungen att beskriva städerna, naturen och landskapet i detta blogginlägg.

Småland

Småland, är ett landskap i Götaland, i sydöstra delen av landet. Det gränsar till Östergötland i norr, halland till väster och skåne till söder, med kusten mot Östersjön. I hela Småland bor det ungefär 730 000 människor, utspritt över flera län som Kronobergs, Jönköping, Växjö och Kalmars fastland. Intressant nog ingår även delar av Östergötland och Halland till Småland län. Jag vet inte riktigt varför dessa räknas in, men rolig kuriosa.

Den största staden i Småland är Jönköping (län) i norra delen av Småland, som även är regionens residensstad och Sveriges 9:e största med 130 000 invånare. Men den största delen av Småland tillhör egentligen Växjö, som dock har en mycket mindre betydande befolkning än Jönköping. Växjö ligger i södra delen av Småland och är Sveriges 19:e: största stad med cirka 65 000 invånare och 89 000 i hela kommunen.

Landskapsnamnet Småland, härstammar från 1200-talet från gammelsvenskan där de kallades “Smalandijs” eller “Smalandum”, vilket betyder ungefär “de små landen”. Namnen för Jönköping och Växjö härstammar också från 1200-talet. Jönköping tros komma från det fornvästnordiska namnet “yr” som betydde “idegran”. Detta ord blev senare översatt till “Junebäcken”, vilket sattes senare sattes ihop med ordet “köping” som i gammelsvenska betydde “handelsplats” och blev Jönköping. Växjös ortnamn är aningen enklare, där området låg vid en sjö (idag Växjösjön) och som var en tidig viktig vägknut i Sverige. Namnet blev då en kombination av väg och sjö = då Vexio eller idag Växjö.

Smålands landskap

Den största delen av Smålands landskap är beläget i det så kallade sydsvenska höglandet, vilket har gett regionen ett utmärkande kännetecken för att vara platt och flack. I den norra delen av landskapet är det aningen mer “vågig” terräng, med exempelvis Halland och delar av Växjö län har enstaka berg och dalar. På grund av den platta terrängen, har småland länge varit ett odlingslandskap. Men idag har även landskapet en utbredd barrskogsregion, som är planterad.

Före den agrara revolutionen var landskapet glest bebott, vilket i kultursammanhang är känt med de småländska ensamgårdarna som återfinns i Astrid Lindgrens böcker.

Smålands historia

Reda under 500-talet f.kr fanns det en mänsklig närvaro i Småland, där en handel uppstod som handlade med framställd järn. Senare under 1100-talet när Småland lindades in med svenska riket blev området intressant för dess järnframställning samt de rika granskogarna. Under 1400-talet blev regionen ett väldigt bergsbruk, där malm och järn försedde kungamakten med de viktiga mineralerna. Landskapet var också ständigt under strid mellan danskarna och svenskarna som vill kontrollera det sydliga området. När industrialismen var på ingång under 1800-talet drabbades Småläningarna ganska hårt, då majoriteten bodde ute på glesa gårdar, som nu tvingades flytta till rikets olika städer.

Smålands näringsliv

Småland var sen länge i Sveriges historia kända för sin seghet och företagsamhet. Detta passade väl ihop med bergsbruken under medeltiden, vilket fick flera städer att bli rika i området och som växte. Under 1700- och 1800-talet tog Smålands företagsamhet igång ordentligt när järnet som bröts började användas till produkter som produceras mera lokalt. Det fanns även beläget en känd vapenfabrik i huskvarna som skulle göra Småland rikt. Det som kännetecknar Småland idag är det som började växa fram under 1900-talet i det småländska höglandet. Det var en industriform som riktade sig mot husbyggnation och byggnadsindustri som utnyttjade det platta landskapet med de många skogarna. Därav finns det än idag flera snickare, träarbetare och byggföretag i regionen. Jönköping är också känt för att vara “tändstickornas stad”, då den kända Jönköpings tändsticksfabrik byggdes på 1840-talet. Byggnationen av Göta kanal skulle också hjälpa flera städer i Småland för att växa inom näringslivet.

Jönköpings bebyggelse

Även om Jönköpings historia dateras tillbaka till 1200-talet, då fick staden sin moderna lokalisering på 1600-talet, då den flyttades bort från Jönköping slott till öster om Vättern. Jag skulle anta det hade göra med handelspositionen som sjön gav. Under 1800-talet byggdes handelsplatsen ut med ett nytt rådhus, parker samt en station. Stationen skulle senare under 1800-talet attrahera affärer för att bygga upp ett affärscentrum. Den moderna järnvägstationen som Jönköping har är dock inte samma, då denna bygges under 1980-talet.

Växjö bebyggelse

Växjö är en äldre stad, men som gick genom en helt modern ombyggnation under 1800-talet på grund av ett flertal stora bränder. Vid 1870-talet hade nästintill hela staden byggts om, utöver en del äldre bebyggelser som Växjö domkyrka och Karolinska gymnasiet. Under 1900-talet skedde igen flera ombyggnationer i staden och vid 70-talet byggdes stadsdelarna Teleborg som är en villa- och hyreshus bebyggelse.