Mälardalen

I denna artikel och blogginlägg tänkte jag skriva om Mälardalen, ett av Sveriges viktigaste och mest folktäta landområden. Mälardalen, det vill säga sydvästra Uppland, sydöstra Västmanland och norra Södermanland är ett område som ligger runt sjön Mälaren.

Mälaren i sin tur är en sjö i Svealand och är Sveriges tredje största sjö. Mälaren består av en mängd sund, vikar och flera öar som i sin tur mynnar ut i flera tillflöden som Arbogaån, Eskilstunaån, Kolbäcksån och Fyrisån. Intressant nog var Mälaren tidigare en vik av Östersjön, men som isolerades på grund av en landhöjningen under 1100-talet. Namnet Mälaren återfinns först på 1300-talet, från det fornsvenska ordet “maelir” som betydde ungefär “grussjön”.

På grund av sjöns strategiska läge med sina många öar och stränder, som fungerat / fungerar som både handelsväg samt försvarsanläggningar till Sverige har Mälaren klassificerats som ett “riksintresse”. Riksintresse är ett begrepp, som betyder ungefär att ett område eller en plats anses vara viktiga ur en nationell synvinkel och skyddas efter särskilda åtgärder. Exempelvis följer kommunerna i Mälardalen särskilda översiktsplaner som stoppar dem från att anlägga nya byggprojekt och nybyggnationer som kan skada riksintresset, dvs. bygga anläggningar på öar och stränder som skyddar Sverige.

Mälaren är också väldigt viktig som vattentäkt för nästan 1.5 miljoner människor som bor i Mälardalen, då bland annat Stockholm Vatten och Norrvatten tar sitt råvatten från sina 3 vattenverk; Norsborgs vattenverk, Lovö vattenverk och Görvälns vattenverk. På grund av detta Mälaren infördes “Östra Mälarens vattenskyddsområde” 2008, för att skydda vattenförsörjningen.

Mälardalens främsta städer och områden

När man talar om Mälardalen i snävare bemärkelse brukar området avgränsas av en linje mellan områdets viktigaste området; Stockholm, Uppsala, Köping och Södertälje. Dessa städer och regioner är mer eller mindre har en direktkontakt med Mälaren. Stockholm skärgård är också ett viktigt område, då det är där Mälaren mynnar ut till Östersjön. Nedanför finner ni lite allmän information om dessa städer;

Stockholm

Stockholm, eller Stockholm kommun ligger i östra delen av mälardalen och är Sveriges huvudstad med cirka 90 0000 invånare. När man talar i större sammanhang brukar man använda benämningen Storstockholm, vilket är en storstadsregion som omfattar samtliga kommuner inom länet innefattande exempelvis Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn, Södertälje, Täby, Åkersberga och Vallentuna. När man räknar in hela Storstockholm hamnar befolkningen på cirka 21 000 00 invånare, vilket motsvarar ungefär 20% av Sveriges befolkning

För att läsa mer om Stockholm kan ni klicka er vidare här till en av mina stadsbloggsinlägg. 

Uppsala

Uppsala, är en kommun i Uppland (även kallat Uppsala län) och som har cirka 200 000 invånare, vilket gör det till den fjärde största tätorten i Sverige. Uppsala är en av Sveriges äldsta städer, som är idag en kombination av nuvarande “Gamla Uppsala” och “Östra Aros”. Områdets äldsta bebyggelse dateras till 1100-talet. Arkeologer har bland annat hittat som hittat byggnadsvirke av timmer och trä som kommer från 1100-1200. Staden är också sedan länge en av Sveriges viktigaste kyrkliga städer, och Uppsala blev redan ett kyrkligt centrum 1164 med ett ärkebiskopssäte. Staden har också Sverige och Skandinaviens äldsta utbildningscentrum grundat 1477 – Uppsala universitet.

 

 

 

 

Stockholms skärgård

Stockholms skärgård saknar rent formellt en avgränsning, men ungefär börjar det vid norra Arholma, sedan 150 km ned till Svenska högarna (En ganska isolerad ögrupp i Norrtälje kommun). Området i sig brukar också delas upp i 3 delar; Innerskärgården, Mellanskärgården och Ytterskärgården. Innerskärgården är det området som är närmast Stockholm, mellanskärgården är lite utanför med de populära öarna Möja, Runmarö och Utö. Sist har du ytterskärgården som är fylld av mer obebodda öar med kala klippor.

För att läsa mer om Stockholms skärgård kan ni klicka er vidare här.